• ติดต่อเรา
หน้าแรก > ติดต่อเรา > แบบฟอร์มการติดต่อ
แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลและความต้องการของท่านในช่องว่างต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ของเราจะตอบกลับ
( กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * )

เรื่องที่ติดต่อ * ชื่อนามสกุล *

ชื่อจริง 
นามสกุล 
อีเมลแอดเดรส * (อักษรพิมพ์เล็ก)
ข้อควรระวัง กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เราก็ไม่สามารถตอบท่านกลับได้
(ยืนยันอีเมลแอดเดรส)
ชื่อบริษัทหรือองค์การ * ประเทศ เบอร์โทรศัพท์ * รหัสไปรษณีย์ (ตัวอย่าง:12345) ที่อยู่ * รายละเอียดเรื่องที่ติดต่อ * ขนาดไฟล์แนบ * ไม่เกิน3MB
ตรวดเช็คโดยภาพ * เพื่อป้องกันสแปมเมล กรุณาใส่ตัวเลขที่คุณเห็นในรูปภาพข้างล่าง
กรุณาใส่ตัวเลข :
(กรอกตัวเลข)

  

กรณีต้องการติดต่อเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และด้านเทคนิคแบบเร่งด่วน กรุณาติดต่อเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้
FUKUI BYORA (THAILAND) CO., LTD.
(TEL) 038-02-7591-3
(FAX) 038-02-7594

(หมายเหตุ)
  1. กรุณากรอกข้อมูล หลังจากอ่านและยินยอมเกี่ยวกับนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  2. คำถามบางเรื่องอาจจะต้องการใช้เวลาเพื่อที่จะตอบกลับ
  3. เรารักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเว็บไซต์นี้โดย SSL ของบริษัทGeoTrust

ขึ้นข้างบน