ลักษณะพิเศษของบริษัทเรา
ระบบการผลิตแบบครบวงจร
ลักษณะพิเศษของบริษัทเรา > ระบบการผลิตแบบครบวงจร
Heading

การออกแบบ

Heading

เราดำเนินการออกแบบของกระบวนการขึ้นรูปให้มีความสมดุลในภาพรวมโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ FEM ในการจำลองวิเคราะห์ความบิดเบี้ยวเพื่อไม่ให้แรงเค้นแรงอัดรวมไปที่จุดเดียวกัน ตอนขึ้นรูป (cold forming)

การผลิตแม่พิมพ์ / การพัฒนาเครื่องจักร

การผลิตแม่พิมพ์ / การพัฒนาเครื่องจักร

การผลิตแม่พิมพ์ / การพัฒนาเครื่องจักร

เราสร้างแม่พิมพ์และเครื่องจักรสำหรับการผลิตขึ้นมาเอง ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการผลิต อัตราการผลิตแม่พิมพ์คิดเป็น95% และอัตราการผลิตเครื่องจักรคิดเป็น90% เราใช้เทคโนโลยีแม่พิมพ์และเทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องจักรในการสร้างสรรค์การผลิตรูปแบบใหม่ๆ

การขึ้นรูปโดยใช้เครื่องHeader

การขึ้นรูปโดยใช้เครื่องHeader

การขึ้นรูปโดยใช้เครื่องHeader

ในกลุ่มฟุคุอิเบียวระมีเครื่องจักร Header ประมาณ 1,200 เครื่อง มีผลิตภัณฑ์ประมาณ8,000 ชนิดและผลผลิตต่อปีประมาณ 12,000 ล้านชิ้น เครื่องจักรของเรามีความสามารถในการควบคุมการผลิตขั้นสูง โดยการคอยตรวจสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต(ภาพรวมของกลุ่มฟุคุอิเบียวระ)

การขึ้นรูปเพิ่มเติม

การขึ้นรูปเพิ่มเติม

การขึ้นรูปเพิ่มเติม

เราสามารถทำ Rolling, Bending, Press(การบีบอัด,การปั๊ม), cutting, grinding, centerless grinding, plastic molding ฯลฯ (ฟุคุอิเบียวระประเทศไทย(FBT)สามารถจัดเตรียมสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้)

Heat treatment

Heat treatment

Heat treatment

กลุ่มฟุคุอิเบียวระมีระบบ heat treatment ที่มีคุณสมบัติทำ heat treatment ได้หลากหลายรูปแบบไว้ในบริษัท เช่น quenching, tempering, annealing (magnetic annealing), carburizing, normalizing, tempering ฯลฯ (มีเฉพาะสาขาญี่ปุ่นเท่านั้น สาขาอื่นต้องใช้บริการภายนอก)

Surface treatment

Surface treatment

Surface treatment

เรามีโรงชุบที่มีระบบควบคุมการผลิตตามแบบมาตรฐาน ROHS และ WEEE กลุ่มบริษัทฟุคุอิเบียวระและบริษัทในเครือสามารถทำการเคลือบผิว (surface treatment) หลากหลายประเภทได้ (มีเฉพาะสาขาญี่ปุ่นเท่านั้น สาขาอื่นต้องการใช้บริการภายนอก)

 

ขึ้นข้างบน