แนะนำตัวอย่างการขึ้นรูป
ผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปเย็นแบบกำหนดเอง
กลุ่มบริษัทฟุคุอิ เบียวระ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปเย็นทั้งแบบมาตรฐานและแบบพิเศษที่มีความแม่นยำความต้องการของลูกค้า เช่น ส่วนอุปกรณ์ยึดติดและหมุดย้ำ สนใจติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราผ่านแบบฟอร์ม Online Form
Spacer / Washer
Collar / Bush
Bolt
Screw
Connector pin
Shaft
Insert
Stud
Fastener, Rivet
Cup / Case
Gear
Micro Parts

ขึ้นข้างบน